mapa geodezyjna do celow projektowych

Mapy geodezyjne do celów projektowych

Realizacja każdej inwestycji budowlanej związana jest ze sporządzeniem szeregu specjalistycznych dokumentów i opracowań. Bez nich nie może dojść do wykonania projektu budowlanego i przede wszystkim do uzyskania pozwolenia na budowę. Jednym z takich dokumentów jest mapa do celów projektowych tworzona przez geodetę. Czym jest to opracowanie i jakie czynności należy podjąć, aby ją przygotować?

Dla niektórych tworzenie mapy do celów projektowych może wydawać się czynnością zbędną. W końcu istnieją mapy zasadnicze, na których znajdują się wszystkie informacje o danym terenie. Problem polega jednak na tym, że mapy zasadnicze nie są aktualizowane, dlatego konieczne jest przygotowanie nowej mapy – zwanej właśnie mapą do celów projektowych – która stanowi połączenie mapy zasadniczej z rzeczywistym stanem danego terenu. A zatem mapa do celów projektowych jest mapą aktualną, która jest pełnym odzwierciedleniem gruntu pod inwestycję.

Co znajduje się na mapie do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to nie tylko opracowanie terenu pod inwestycję. Taka mapa obejmuje także 30-metrowy pas otaczający dany grunt. Geodeta tak opracowuje mapę, aby znalazły się na niej: granice własności działek, osie dróg, chodniki oraz inne obiekty wskazane przez projektanta. Na mapie do celów projektowych musi być też usytuowana zieleń wysoka, w tym także pomniki przyrody. Ponadto taka mapa powinna również posiadać zaznaczoną infrastrukturę podziemną. Bardzo ważna jest także skala, w jakiej wykonywana jest mapa do celów projektowych. Każdy geodeta powinien wiedzieć, jakiej skali użyć przy danej inwestycji, np. w przypadku map działek budowlanych używa się skali nie mniejszej niż 1:500.

Mapy do celów projektowych – czynności geodezyjne

Bez wątpienia nie da się stworzyć mapy do celów projektowych bez odpowiednich danych, np. numeru działki czy jej obrębu ewidencyjnego. Zdobycie takich informacji to podstawa dla geodety. Następnie musi on zgłosić pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i uzyskać z tej instytucji niezbędne dokumenty. Kiedy już geodeta posiada wszystkie materiały, może udać się w teren, aby dokonać koniecznych pomiarów. Kolejny etap to praca czysto biurowa. Geodeta musi porównać uzyskane przez siebie obliczenia z mapą zasadniczą i nanieść zmiany, aby ostateczna mapa była jak najbardziej aktualna. Otrzymany produkt geodeta przedkłada w urzędzie, gdzie jest on kontrolowany przez urzędników. Jeśli nie stwierdzono uchybień, mapa może trafić w ręce inwestora.

Terminy

Z całą pewnością mapy do celów projektowych nie wykonuje się z dnia na dzień. Taka praca wymaga czasu, zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji. Może się zdarzyć tak, że wykonanie mapy do celów projektów trwa nawet kilka miesięcy. Dodatkowo trzeba też wziąć pod uwagę, że  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ma 10 dni na przekazanie geodecie niezbędnych materiałów. Do tego dochodzi też czas oczekiwania na decyzję urzędu po przekazaniu im gotowej mapy. Kontrola urzędowa może potrwać nawet 7 dni.