Tyczenie budynku za pomocą profesjonalnego sprzętu geodezyjnego

Tyczenie budynków

Budowanie domu to skomplikowane zadanie, dlatego konieczne jest zachowanie pełnej kontroli nad całym procesem budowy. Jedną z podstawowych i najistotniejszych czynności, niezbędnych przy wznoszeniu nowych budynków, jest wytyczenie fundamentów domu. Jeśli zabrakłoby tego etapu, dalsze prace nie mogłyby zostać zrealizowane. Zadanie wytyczenia budynku najlepiej zlecić geodecie, który posiada odpowiednie uprawnienia. Co warto wiedzieć o tym stadium budowy domu?

Ujmując to w sposób prosty, wytyczanie budynku to nic innego jak określenie, w którym miejscu stanie dom. Teoretycznie taka czynność może być wykonana przez kierownika budowy, ale lepiej zlecić to zadanie profesjonalnemu geodecie. Na początku geodeta, kierownik budowy i inwestor muszą porozumieć się co do tego, jaką metodę zastosuje ten pierwszy, aby wytyczyć fundamenty. Ważny jest także termin zakończenia takich prac i ich cena. Jakimi sposobami najczęściej posługują się geodeci?

Metody wytyczania budynków

Istnieje wiele metod wytyczania fundamentów domu. Niektóre z nich są bardziej trwałe, inne mniej, jednak zawsze powinny być uzgodnione z kierownikiem budowy. To w końcu on będzie przede wszystkim korzystał z oznaczonych punktów. Każdy geodeta powinien bardzo uważnie wytyczać fundamenty, zachowując właściwą odległość od granic działki i kierować się dokumentacją, np. planem budynku czy zezwoleniem budowlanym. Do obowiązków geodety należy także zamarkowanie tzw. reperów, które pomagają ustalić, czy poziom usytuowania budowanego obiektu jest właściwy. Jakie metody wytyczania budynków można wyróżnić?

  1. Metoda ław budowlanych (drutowych) – to bardzo dokładna i najpopularniejsza metoda wytyczania fundamentów. Dzięki temu systemowi można wyznaczyć krawędzie budynku lub jego osie. Do wbitych w grunt palików przybija się drewniane deski, na których znajdują się gwoździe. Naprzeciwległe gwoździe łączy się linką lub drutem, dzięki czemu uzyskuje się dokładnie usytuowanie osi. Metoda ław budowlanych jest także bardzo wygodna, ponieważ pozwala na bezproblemowe tworzenie wykopu pod fundament, składowanie materiałów budowlanych czy przemieszczanie się robotników po budowie.
  2. Metoda kołkowa – to kolejna metoda wytyczania budynków, stanowiąca bardziej ekonomiczną alternatywę dla metody ław budowlanych. Na czym polega? Przede wszystkim jest o wiele prostsza. Polega ona na umieszczeniu specjalnych kołków w miejscach przecięcia się głównych osi budynku lub w narożnikach zewnętrznych. Następnie zaznaczone punkty przesuwa się, aby możliwe było wykonanie wykopu. Wartość przesunięcia należy koniecznie zapisać w dokumentacji, aby możliwe było późniejsze odtworzenie pierwotnie wyznaczonych punktów.
  3. Pozostałe metody – budując dom, można także skorzystać z o wiele prostszych metod wytyczania fundamentów, np. kopania rowków lub sypania wapnem. Są to jednak sposoby niezwykle zawodne i nietrwałe, dlatego lepiej zdecydować się nieco kosztowniejsze, ale bardziej skuteczne techniki. Znaki wapienne lub rowki mogą ulec szybkiemu zniszczeniu, np. po zwykłym deszczu czy w wyniki silnego wiatru.