Geodezyjne tyczenie budynków w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem, w szczególności zachowaniu przewidzianych w projekcie odległości względem obiektów wznoszonych i istniejących oraz względem granic nieruchomości. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz usadowienie wysokościowe budynku.

Inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie obiekty budowlane, które zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Efektem końcowym inwentaryzacji jest mapa inwentaryzacyjna niezbędna inwestorowi do zakończenia procesu budowy i uzyskania odpowiednich decyzji.