Wykonujemy kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji tj. : domy jednorodzinne, hale przemysłowe, budownictwo wielorodzinne.

Podstawowe etapy:

• Geodezyjne opracowanie projektu,
• Wytyczenie obiektów w terenie,
• Geodezyjna obsługa prac budowlano-montażowych,
• Pomiary kontrolne i inwentaryzacja obiektów,
• Aktualizacja mapy zasadniczej.