Mapy geodezyjne do celów projektowych tworzymy w postaci cyfrowej, w formatch dwg , dgn i innych.

Tego typu mapa powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji, a w razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające odpowiednie uprawnienia.

Mapa geodezyjna do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Inaczej mówiąc, jeśli:

  • chcesz budować garaż, dom lub inny obiekt budowlany,
  • realizujesz inwestycje związane z uzbrojeniem terenu (sieci lub przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne, energetyczne, itp.),

to będziesz potrzebował mapy geodezyjnej do celów projektowych.